???? Sáng ngày 31 tháng 10 năm 2023, trường THPT Đa Phước đã tổ chức thành công HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2023 - 2024
???? Tham dự Hội nghị có đ/c Nguyễn Thị Thu Nguyệt – Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh và tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.
????Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023, dự thảo phương hướng, nhiệm vụ cho năm học 2023- 2024. Bản phương hướng đã chỉ rõ các mục tiêu, giải pháp thực hiên nhiệm vụ năm học 2023-2024 do đ/c Lê Phú Hải - BT chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường báo cáo.
???? Tai Hội nghị cũng được nghe những ý kiến phát biểu có tính định hướng, chỉ đạo của đ/c Nguyễn Thị Thu Nguyệt – Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, tâp thể sư phạm nhà trường cảm ơn và xin tiếp thu ý kiến, quyết tâm thực hiện tốt các kế hoạch đề ra.????
????Với sự đoàn kết, dân chủ , nghiêm túc , khẩn trương và đầy trách nhiệm của toàn thể các thành viên, Hội nghị đã biểu quyết các chỉ tiêu đề ra và thống nhất 100% cùng nhau phấn đấu thực hiện!
 
 
 

Tin tức từ Bộ Giáo Dục

Tin tức - Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo