SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT ĐA PHƯỚC

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                          

 

THƯ MỜI

GẶP GỠ, ĐỐI THOẠI GIỮA ĐẠI DIỆN HỌC SINH VỚI

CẤP ỦY, BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

NĂM HỌC 2021 - 2022

 

 

Kính gửi:    - Các đồng chí trong cấp Ủy trường THPT Đa Phước

- Ban giám hiệu trường THPT Đa Phước

        - Trợ lý Thanh niên, Bí thư chi đoàn GV trường THPT Đa Phước

        - Các em học sinh trong Ban chấp hành Đoàn trường THPT Đa Phước

- Các em học sinh là Lớp trưởng và BCH Chi đoàn lớp

 

Thực hiện kế hoạch số 54/ KH-ĐP ngày 22 tháng 11 năm 2021 của trường về việc tổ chức Chương trình gặp gỡ và đối thoại với cấp Ủy, Ban giám hiệu nhà trường năm học 2021 -2022

  • Thời gian: vào lúc 14 giờ 00 ngày 25/11/2021 (thứ năm)
  • Hình thức: Trực tuyến (zoom)
  • Nội dung: Ban Giám Hiệu trực tiếp giải đáp ý kiến của học sinh học kỳ I, năm học 2021-2022

                                                                                  

 

                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                               (đã ký)

 

                                                                                                       Lê Phú Hải

                                     

                              

 

 

Tin tức từ Bộ Giáo Dục

Tin tức - Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo