LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 (10/05/2021-15/05/2021)

STT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐIỀU CHỈNH

GHI CHÚ

1

Thứ hai, 

10/05/2021

 

họp chỉ đạo dạy online

gv chấm bài

hs nghỉ

 hội đồng bộ môn

 

 

 

2

Thứ ba, 11/05/2021

 

k10, k11 học online

k12 vào trường nộp hồ sơ tuyển sinh theo khung giờ qui định

 hs k10, k11

hs k12

 

4

Thứ tư, 12/05/2021

dạy và học online

 

toàn trường

 

5

Thứ năm, 13/05/2021

 

GV trả bài HK
   

6

Thứ sáu, 

14/05/2021

dạy và học online

 toàn trường

 

7

Thứ bảy,

15/05/2021

   

8

chủ nhật,

16/05/2021

   

 

Tin tức từ Bộ Giáo Dục

Tin tức - Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo