LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 (03/05/2021-08/05/2021)

STT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐIỀU CHỈNH

GHI CHÚ

1

Thứ hai, 

03/05/2021

kiểm tra HK

K12: Văn - Lý

K10 & K11: Văn - Sinh

 

 

2

Thứ ba, 04/05/2021

kiểm tra HK

K12: Hóa - GDCD

K10 & K11: Hóa - Địa

 

 

4

Thứ tư, 05/05/2021

HS ôn tập

GV chấm bài

 

 

5

Thứ năm, 06/05/2021

kiểm tra HK

K12: Toán - Sử

K10 & K11: Toán - Sử

   

6

Thứ sáu, 

07/05/2021

kiểm tra HK

K12: Anh - Sinh

K10 & K11: Anh - GDCD

 

 

7

Thứ bảy,

08/05/2021

kiểm tra HK

K12: Địa

K10 & K11: Lý

 

8

chủ nhật,

09/05/2021

   

 

Tin tức từ Bộ Giáo Dục

Tin tức - Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo