LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 (19/04/2021-24/04/2021)

STT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐIỀU CHỈNH

GHI CHÚ

1

Thứ hai, 

19/04/2021

 • chào cờ, lễ giỗ Tổ
 • dạy theo TKB
 • Toàn trường.
 • Toàn trường.

 

2

Thứ ba, 20/04/2021

 • dạy theo TKB
 • Toàn trường.

 

4

Thứ tư, 21/04/2021

 • nghỉ lễ

 

 

5

Thứ năm, 22/04/2021

 • dạy theo TKB
 • Toàn trường
 

6

Thứ sáu, 

23/04/2021

 • dạy theo TKB
 
 • Toàn trường

 

7

Thứ bảy,

24/04/2021

 • dạy theo TKB
 
 • Toàn trường

8

chủ nhật,

25/04/2021

   

 

Tin tức từ Bộ Giáo Dục

Tin tức - Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo