LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 (05/04/2021-10/04/2021)

STT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐIỀU CHỈNH

GHI CHÚ

1

Thứ hai, 

05/04/2021

 • chào cờ
 • dạy theo TKB
 • Toàn trường.
 • Toàn trường.

 

2

Thứ ba, 06/04/2021

 • dạy theo TKB
 • 13:30, họp HĐSP
 • Họp chi bộ
 • Toàn trường.
 • HĐSP
 • Chi bộ

 

4

Thứ tư, 07/04/2021

 • dạy theo TKB
 • Toàn trường

 

5

Thứ năm, 08/04/2021

 • dạy theo TKB
 • Toàn trường
 

6

Thứ sáu, 

09/04/2021

 • dạy theo TKB
 
 • Toàn trường

 

7

Thứ bảy,

10/04/2021

 • dạy theo TKB
 • HĐ NGLL 
 
 • Toàn trường

8

chủ nhật,

11/04/2021

   

 

Tin tức từ Bộ Giáo Dục

Tin tức - Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo