click vào đây để tải file

tải file

Hồ sơ tự kiểm định của nhà trường, được thực hiện và báo cáo SGD vào ngày 15/04/2019

1. Chiến lược phát triển nhà trường

2. Phụ lục 1

3. Phụ lục 5a

4. Tự đánh giá

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

TRƯỜNG THPT ĐA PHƯỚC 2018

 

Toàn văn báo các tự đánh đánh kiểm định CLGD xem và download tại đây

Tin tức từ Bộ Giáo Dục

Tin tức - Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo