Sáng ngày 22/06/2020  trường THPT Đa Phước hân hoan đón đoàn đánh giá ngoài về kiểm định chât lượng giáo dục của nhà trường