KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

TRƯỜNG THPT ĐA PHƯỚC 2018

- Số hiệu văn bản:

- Trích yếu: Kế hoạch tự đánh giá về kiểm định chất lượng giáo dục trường THPT Đa Phước 2017-2018

- Ngày ký: 01/12/2017

- Người ký: Hiệu trưởng trường THPT Đa Phước - Nguyễn Hồng Châu

- Ngày có hiệu lực: 01/12/2017

- Tệp đính kèm tại đây