BAN LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG THPT ĐA PHƯỚC

_________________


Thầy Nguyễn Hồng Châu - Bí thư Chi bô - Hiệu trưởng

Thầy Ngô Kiến Ý - Phó Bí thư - Phó Hiệu trưởng

Thầy Nguyễn Văn Hiền - Chi ủy viên - Phó Hiệu trưởng

 

Sơ đồ hệ thống tổ chức nhà trường THPT:

Tin tức từ Bộ Giáo Dục

Tin tức - Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo