KẾ HOẠCH Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp năm học 2017 – 2018

Xem và download tại đây

Tác giả: Nguyễn Văn Hiền

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP

NĂM HỌC 2017 - 2018

Xem và download tại đây

Tác giả: Nguyễn Văn Hiền

KẾ HOẠCH QUẢN LÝ VỀ KỶ LUẬT HỌC SINH VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT

THÁNG 10 & 11/2017

Xem và download tại đây

Tác giả: Nguyễn Văn Hiền

KẾ HOẠCH QUẢN LÝ VỀ KỶ LUẬT HỌC SINH VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT

THÁNG 11 & 12/2017

Xem và download tại đây

KẾ HOẠCH Thi đua làm báo tường

Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11

Năm học 2017 - 2018

Xem và download tại đây

Tin tức từ Bộ Giáo Dục

Tin tức - Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo