Các công văn và biểu mẫu về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên

Các công văn và biểu mẫu về Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên.

Kính gửi thầy cô các tài liệu có liên quan về việc góp ý kiển tham gia Dự Thảo Bộ Luật Dân Sự (sửa đổi) trong hệ thống tổ chức Công Đoàn Giáo Dục Thành Phố.

1) Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến

2) Phiếu lấy ý kiến

3) Phụ lục III

1) Văn bản 3680 về nhiệm vụ CNTT 2014-2015

2) Công văn 3202 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giáo dục 2014-2015

3) Công văn 2956 về cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn và dạy học theo chủ đề tích hợp

4) Công văn 2009 về cuộc thi KHKT cấp TP 2014-2015 dành cho học sinh

Chuyên mục phụ

Tin tức từ Bộ Giáo Dục

Tin tức - Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo